Μελέτες-Έργα

Έργα / Μελέτες

    • Από το 1991, ανατέθηκε μελέτη επισήμανσης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Μυκόνου προκειμένου να προγραμματιστούν οι αναγκαίες σύγχρονες υποδομές, ώστε να μπορεί αυτή να ανταποκριθεί στο μεταβαλλόμενο και δυναμικό φαινόμενο του Τουρισμού. Άξονας της αναπτυξιακής αυτής πολιτικής ήταν η διασφάλιση της ευαίσθητης ισορροπίας μεταξύ της αξιοποίησης των φυσικών αποθεμάτων και της διατήρησης του φυσικού / ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και του χρώματος του νησιού.

ΈΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  1.      Κατασκευή Νέου Λιμένα στον όρμο Τούρλου από το ΥΠΕΧΩΔΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το νέο λιμάνι της Μυκόνου δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ολοένα αυξημένες ανάγκες μεταφορών του νησιού και θα αποτελέσει μετά την ολοκλήρωση του μεγάλο έργο υποδομής για την Μύκονο.

ΣΤΑΔΙΟ: Γ΄ Φάση.

 

   2.    Επέκταση του Χερσαίου χώρου βορείως του παλαιού λιμένα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διαμόρφωση νησίδας με χώρους στάθμευσης , δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου, κανάλι, χωροθέτηση επιβατικού σταθμού, ιχθυόσκαλα, κτιρίου Ναυτικού ομίλου Μυκόνου, ανακαίνιση κτιρίου Σφαγείου σε μίνι μάρκετ, χωροθέτηση κτιρίου απορρόφησης απορριμμάτων.

ΣΤΑΔΙΟ: Εκσκαφές, Χωματουργικές Εργασίες και Τοπογραφικές Αποτυπώσεις.

ΜΕΛΕΤΕΣ

 1.    Μελέτη κατασκευής εγκάρσιου βραχίονα πρόσδεσης σκαφών στο νότιο μώλο παλαιού λιμένα Μυκόνου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Δημιουργία ενός νέου εγκάρσιου βραχίονα παράλληλου προς τον υπάρχοντα του Αγ. Νικολάου, για πρόσδεση αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, που θα προσφέρει σταθερές θέσεις για πρυμνο / πλωροδέτηση ενός σημαντικού αριθμού σκαφών , αξιοποίηση του βόρειου μετώπου του υπάρχοντος βραχίονα, παροχή κρηπιδωμάτων για την προσέγγιση ημερόπλοιων που εκτελούν εκδρομές στην Δήλο, βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αλιέων.

ΣΤΑΔΙΟ: Έχουν ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη, τεύχη δημοπράτησης, βρίσκεται στο στάδιο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλο τον παλαιό λιμένα Μυκόνου.

  2.   Βελτιστοποίηση χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων Παλαιού Λιμένα Μυκόνου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μελέτη εξέτασης των όρων και προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες θα καταστεί δυνατή η επαναξιοποίηση του Παλαιού λιμένος Μυκόνου για θαλαμηγό σκάφη, σε συνδυασμό με διαμόρφωση ενός γενικότερου Σχεδίου Διαχείρησης της υπάρχουσας λιμενικής υποδομής με τεχνοοικονομικά κριτήρια προς όφελος του τουρισμού του νησιού. Περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός των συμπληρωματικών έργων και εγκαταστάσεων που απαιτούνται και περιγράφονται σε προκαταρκτικό στάδιο.

ΣΤΑΔΙΟ: Προμελέτη.

3.    Διαμόρφωση πλατείας Καραολή και Δημητρίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μελέτη διαμόρφωσης της πλατείας Καραολή & Δημητρίου και ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής με σκοπό την ενοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Δημαρχείου με το κτίριο Μαύρου.

ΣΤΑΔΙΟ: Προμελέτη.

4.     Μελέτη λιμενικής εγκατάστασης εκφόρτωσης αδρανών στο λιμένα Λούλου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πέντε εναλλακτικές λύσεις για την εκφόρτωση αδρανών υλικών στον λιμένα Λούλου με συγκριτική περιγραφή πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων και ενδεικτικό προϋπολογισμό έργων.

ΣΤΑΔΙΟ: Προμελέτη.