Το λιμάνι του Ορνού βρίσκεται στο νότιο τμήμα 3,5 χλμ. μόλις μακριά από τη Χώρα της Μυκόνου.