Προσωρινά Αποτελέσματα Προκήρυξης Τεσσάρων (04) θέσεων Μόνιμου Προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
——————————
Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας: 84600
FAX: 22890 28934
Τηλ: 22890 28933/5
E-Mail: Lim-Tam@otenet.gr
Web: www.mykonosports.gr

Μύκονος, 08/12/2008

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/528M /2008.

Στη Μύκονο Σήμερα 08/12/08 ημέρα Δευτέρα, οι πιο κάτω υπογράφοντες υπάλληλοι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, Γαϊτη Ναταλία κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων και Ζουγανέλη Χαραλαμπία κλάδου ΥΕ κλητήρων θυρωρών, ανάρτησαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, τους πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθ. 01/528Μ/2008 Προκήρυξη ΑΣΕΠ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 440/01.09.2008 και που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τεσσάρων (04) συνολικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.

Αφού συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό, υπογράφουν οι ενεργήσαντες την ανάρτηση υπάλληλοι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.

Γαϊτη Ναταλία
Ζουγανέλη Χαραλαμπία

Για την δική σας ενημέρωση παρακαλείσθε, όπως επιλέξετε τους παρακάτω πίνακες:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ