Προκήρυξη Τεσσάρων (04) θέσεων Μόνιμου Προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
——————————
Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας: 84600
FAX: 22890 28934
Τηλ: 22890 28933/5
E-Mail: Lim-Tam@otenet.gr
Web: www.mykonosports.gr

Μύκονος, 30/09/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑνακοινώνεται ότι, στο ΦΕΚ 440/τεύχος ΑΣΕΠ/01.09.2008, στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 1/528Μ/2008 Προκήρυξη πλήρωσης τεσσάρων (04) συνολικά θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας στις υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, των κατηγοριών:

[ΠΕ] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, [ΔΕ] ΟΔΗΓΩΝ & [ΔΕ] ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την 16/10/2008 έως και την 04/11/2008.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται:
1. Στην ιστοσελίδας του Α.Σ.Ε.Π (www.asep.gr),
2. Στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου στα τηλέφωνα 22890/28933, 28935,
3. Στο Δήμο Μυκόνου στα τηλέφωνα 22890/23261, 23988 καθώς και
4. στο Κ.Ε.Π του Δήμου Μυκόνου, στο τηλέφωνο 22890/28621.

Ο Πρόεδρος,
Του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Μυκόνου

Χρήστος Γ. Βερώνης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Εδώ θα δείτε το ΦΕΚ: 81_FEK 440-01_09_08