ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 11

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-74  «Ενημέρωση και Υπογραφή της Σύμβασης παραλαβής Λυμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-76  «Περί της απ ευθείας ανάθεσης εργασιών συντήρησης του Πυροσβεστικού και Πιεστικού Συστήματος στον Νέο Λιμένα Τούρλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-77  «Περί της προμήθειας δεστρών για τον προβλήτα Αγ. Νικολάου του παλαιού λιμένα Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-78  «Περί της απ ευθείας ανάθεσης εργασιών συντήρησης των Pillars στους Λιμένες του ΔΛΤΜ. (Τούρλος,προβλήτα Δηλιανών και προβλήτα Αγ. Νικολάκι)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-79  «Περί της προμήθειας ενός (1) φωτοβολταϊκού κάδου συμπιεστή Απορριμμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-80  «Περί της προμήθειας ενός (1) βενζινοκίνητου ανοικτού φορτηγού αυτοκινήτου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-81  «Περί της Εγκρίσεως των Όρων Διαγωνισμού για την προμήθεια βενζινοκίνητων ανοικτών ανατρεπόμενων φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου 680kg για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-82  «Περί της προμήθειας κάδων απορριμμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-83 «Περί της προμήθειας ενός (1) προκατασκευασμένου φυλακίου για το Νέο Λιμένα Τούρλου Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-85  «Έλεγχος και Προστασία Ναυσιπλοΐας- Αντικατάσταση Υποδοχής Φάρου Νέου Λιμένα Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-86  «Έγκριση διάθεσης πίστωσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-87  «Περί της προμήθειας ενός (1) πολυοργάνου μετρήσεων GLOBALTEST GSC53N»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-88  «Περί της προμήθειας γραφείων, για το γραφείο του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-89  «Περί της προμήθειας καρεκλών γραφείου και δαπέδων αυτών, για το γραφείο του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-91  «Περί της προμήθειας πυρασφαλούς φοριαμού ασφαλείας και κλειδοθηκών σύμφωνα με τον διεθνή κώδικα του ISPS για τα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-92  «Περί Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Νεοδιοριζόμενων Υπαλλήλων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-93  «Περί της καταστροφής αδιάθετου διπλοτύπου μπλοκ είσπραξης τέλους επί εισιτηρίων εξωτερικού»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-94  «Έγκριση προμελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του λιμενίσκου Καλαφάτη»