ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 08

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-55  «Μνημόνιο Συνεργασίας ΟΛΠ Α.Ε. και Δ. Λ. Τ. Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-56  «Περί της ανάθεσης προσωρινής εργολαβίας καθαρισμού του Λιμενοβραχίονα του Νέου Λιμένα Τούρλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-57  «Περί της κατασκευής ξύλινης ή χτιστής πέτρινης ράμπας με τις ελάχιστες διαστάσεις που ορίζουν οι οδηγίες σχεδίασης του ΥΠΕΧΩΔΕ για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στην χερσαία ζώνη περιοχή Καμνάκι»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-58  «Περί ορισμού εκπροσώπων για την Εκπόνηση Μελετών ΑΑΛΕ ΣΑΛΕ στα Πλαίσια Εφαρμογής του ISPS κώδικα»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-59  «Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης επί συγκεκριμένου χώρου με αντάλλαγμα στη χερσαία ζώνη λιμένα ν. Μυκόνου. Νέες αιτήσεις, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2007»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-60  «Εξέταση Εγγράφου Πρακτόρων για το Θέμα της Άφιξης και Λειτουργίας του Ρυμουλκού στο Νέο Λιμάνι Τούρλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-61  «Περί της ανάθεσης στην εταιρεία “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ο.Ε” του έργου: ”Εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για τη χρήση του έτους 2006”»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-62  «Περί της αιτήσεως διανομής δωρεάν εφημερίδας metro στο Νέο και Παλαιό Λιμένα Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-63  «Περί της προμήθειας και τοποθέτησης Υαλοπινάκων στο χώρο των τουαλετών στο νέο λιμένα Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-64   «Περί της προμήθειας σιδερένιων κάγκελων και μηχανισμών για την επισκευή της περιοχής Σέγκεν στο νέο Λιμένα Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-65  «Περί της ανάθεσης στην εταιρεία “BAKER TILLY HELLAS ” Ανώνυμη Eταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών τακτικού ελέγχου, οικονομικής κατάστασης κλπ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για την χρήση του έτους 2006»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-66  «Περί της καταβολής τέλους δαπανών στους Ναυτικούς Πράκτορες για το έτος 2006»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-67  «Περί της ανάθεσης τοπογραφικών μελετών για την κατασκευή ραμπών καθέλκυσης αλιευτικών λέμβων στην Μύκονο»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-68  «Περί της ανάθεσης εργασίας ψηφιακής σάρωσης και μετρικού καλλιμπραρίσματος Α0 πινακίδων διαγραμμάτων χάραξης αιγιαλών & παραλιών της νήσου Μυκόνου από την Κτηματική υπηρεσία Κυκλάδων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-69  «Έγκριση διάθεσης πίστωσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-70  «Περί της Σύνταξης Μελέτης για την προμήθεια φωτοβολταικού κάδου συμπιεστή Απορριμμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-71  «Περί της απαγόρευσης στάθμευσης των τρέιλερ σκαφών και αυτοκινήτων εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα Ορνού»