ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 07

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-31  «Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης επί συγκεκριμένου χώρου με αντάλλαγμα στη χερσαία ζώνη λιμένα ν. Μυκόνου. Νέες αιτήσεις, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2007»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-32  «Περί της απευθείας ανάθεσης εργασίας συντήρησης και επισκευής πλακόστρωτου της παραλίας (Γυαλός Μυκόνου) πλατείας Μαντώ, έμπροσθεν Λιμεναρχείου, Ηρώου και παλαιού Λιμένα Μυκόνου στον Π.Μονογυιό»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-33  «Περί της Εφαρμογής του κώδικα ISPS, ενημέρωση για τις προσφορές εξοπλισμού κλπ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-34  «Περί της Εφαρμογής του σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης αποβλήτων πλοίων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-35  «Περί του καθορισμού θέσεων ελλιμενισμού επαγγελματικών – τουριστικών σκαφών αναψυχής»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-36  «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικον. έτος 2007 για την επαύξηση ανεπαρκών πιστώσεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-37  «Έγκριση διάθεσης πίστωσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-38  «Περί της εγκατάστασης αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-39  «Περί των παρεμβάσεων στον παλαιό Λιμένα Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-40  «Προμήθεια-Ανανέωση από την ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ του προγράμματος ”Κλήσεις Αυτοκινήτων ΚΟΚ”, Δ.Λ.Τ.Μ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-41  «Περί της απ ευθείας ανάθεσης ελαιοχρωματισμών εξωτερικών χώρων των κτιρίων του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου στο Παλαιό Λιμένα και του χώρου έμπροσθεν αυτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-42  «Περί της απ ευθείας ανάθεσης εργασιών συντήρησης επισκευής Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) που είναι εγκατεστημένο στο νέο Λιμάνι Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-43  «Περί της προμήθειας εξοπλισμού και υλικών για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας και της τάξης στους Λιμένες Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-44  «Περί της παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα σε καλλιτέχνες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-45  «Περί της αιτήσεως επιχορηγήσεως του Ν.Α.Ο. Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-46  «Περί της ανάθεσης καθηκόντων στον νέο ΥΑΛΕ και ορισμός αναπληρωτών αυτού»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-47  «Περί της τροποποίησης του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης αποβλήτων πλοίων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-48  «Περί της προμήθειας ειδών ξυλείας για την επισκευή του στεγάστρου αναμονής των επιβατών στο νέο Λιμένα Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-49  «Περί της προμήθειας ενός (1) φυλακίου κατά μήκος της εισόδου αναμονής οχημάτων, για την εξυπηρέτηση του Λιμεναρχείου Μυκόνου, στο παλαιό Λιμένα Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-50  «Εγγραφή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου ως συνδρομητή στην Νομική Βάση πληροφοριών (Νομοτέλεια)»