Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την “Παροχή υπηρεσίας απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας των χώρων του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου”

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης, και μυοκτονίας των χώρων του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου», προϋπολογισμού…

Απόφαση 167/2022: Περί έγκρισης υποβολής τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου και νέας μελέτης της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου» και κωδικό ΟΠΣ «5021497», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 166/2022: Περί έγκρισης υποβολής τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου και νέας μελέτης της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου» και κωδικό ΟΠΣ «5021497» ,στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 162/2022: Περί της αιτήσεως του κ. Ζαφειρόπουλου Δημήτριου του Δημ. για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Νέο Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση του σκάφους του

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download