Λιμενικά έργα Μυκόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Μύκονος, 14 Νοεμβρίου 2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
        ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 
 Δ Η Μ Ο Σ    Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ
                 __________
 
Πληροφορίες                : Μιχ. Ασημομύτης
Τηλέφωνα                    : (22890) – 23.261, 25.976
Fax                               : (22890) – 22.229, 23.350
 
Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Στις 13 & 14 Νοεμβρίου επισκέφθηκαν τη Μύκονο κλιμάκια υψηλόβαθμων στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου να διαπιστώσουν την πορεία των εν εξελίξει έργων, κυρίως των λιμενικών.
Ένας άλλος στόχος της συνάντησης ήταν να συζητηθούν νέες μέθοδοι επεξεργασίας των απορριμμάτων, που μπορεί να εφαρμοστούν και στη Μύκονο, μετά την αποπεράτωση του έργου του Χ.Υ.Τ.Α.
Συγκεκριμένα, τη Μύκονο επισκέφθηκαν από την Ε.Ε. ο Δ/ντής Περιβάλλοντος κ. Γιώργος Κρεμλής και ο Δ/ντής Περιφερειακής Πολιτικής – υπεύθυνος για τα έργα της Ελλάδος κ. Jacques Poncet με το επιτελείο τους, στελέχη της Δ/νσης Λιμενικών Έργων και του Ο.Α.Λ.Α. (ΥΠΕΧΩΔΕ) με επικεφαλής την κα Κυριακού, ο ειδικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Χαϊδάκης και ο αναπλ. Γεν. Δ/ντής της Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου και Δ/ντής Δημ. Έργων κ. Δρυμπέτας, η καθηγήτρια του ΕΜΠ (τ. χημικών μηχανικών) κα Μαρία Λοϊζίδου καθώς και οι μελετητές των λιμενικών έργων στον Τούρλο και σύμβουλοι στο έργο του χερσαίου χώρου στο παλαιό λιμάνι, κ.κ. Αυγουστίνος και Σιώρης.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Δημαρχείο παρουσία και υπαλλήλων του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου, ο κ. Δήμαρχος Μυκόνου παρουσίασε σε video τα έργα που εκτελούνται στη Μύκονο και αναφέρθηκε στις νέες κατευθύνσεις για τα επόμενα χρόνια (π.χ. μαρίνες, λειτουργική διασύνδεση των δύο λιμανιών, διαχείριση απορριμμάτων). Εξετάστηκε ακολούθως αναλυτικά η πορεία των λιμενικών έργων, ενώ ζητήθηκε από τους υπευθύνους της Ε.Ε. να εξετασθεί το αίτημα του Δήμου για τη λειτουργική διασύνδεση των δύο λιμένων.
Η καθηγήτρια στο ΕΜΠ Μαρία Λοϊζίδου παρουσίασε τη νέα μέθοδο της αεριοποίησης που εφαρμόζεται στον Καναδά και βάσει της οποίας μειώνεται δραστικά ο όγκος των απορριμμάτων, με υπόλειμμα ένα υαλώδες υλικό κατάλληλο για κατασκευή διαφόρων αντικειμένων, ενώ παρέχεται και ποσότητα ενέργειας αρκετής για τη λειτουργία του ίδιου του συστήματος, το πλεόνασμα της οποίας μπορεί να διατίθεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Η πειραματική αυτή μονάδα του ΕΜΠ θα μεταφερθεί σε λίγες μέρες στη Μύκονο, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία μέχρι την άνοιξη και, εφόσον τα αποτελέσματα κριθούν θετικά, θα ζητηθεί η χρηματοδότηση μιας πιλοτικής μονάδας, στη Μύκονο για πρώτη φορά, για να εγκατασταθεί στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α.
Μετά το πέρας της συνάντησης, τα κλιμάκια επισκέφθηκαν το εκτελούμενο έργο στο χερσαίο χώρο του παλαιού λιμένα, του οποίου η κατασκευαστική ποιότητα και η αρχιτεκτονική διάρθρωση έτυχαν ιδιαίτερα θετικών σχολίων. Ακολούθως, επισκέφθηκαν το έργο του Τούρλου, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως την επόμενη άνοιξη.
Η επίσκεψη αυτή εκπλήρωσε τον σκοπό της αφού επέτρεψε να δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την χρηματοδότηση των έργων που θα εκτελεστούν τα επόμενα χρόνια στη Μύκονο, φέρνοντας το νησί ένα ακόμα σημαντικό βήμα μπροστά. Άφησε τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις τόσο στους εκπροσώπους της Ε.Ε. όσο και στο ΥΠΕΧΩΔΕ και την Περιφέρεια, σε ικανοποίηση των προσδοκιών του Δήμου.-
                                                       Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Μυκόνου