Τα λιμάνια τα οποία διατίθενται για ακτοπλοΐκά δρομολόγια.

Νέο Λιμάνι

Παλιό Λιμάνι