Ερωτηματολόγιο Μετακινήσεων

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήματα σχετικά με τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας για τις μετακινήσεις σας στη Μύκονο.

Παράλληλα, σε κάποιες ερωτήσεις καλείστε να αξιολογήσετε την υφιστάμενη κατάσταση του συγκοινωνιακού συστήματος και να επισημάνετε τα σημαντικότερα προβλήματα του νησιού.

Τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.

Ο χρόνος συμπλήρωσης δεν ξεπερνά τα 7 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή!