Ενημέρωση Συλλόγων για τοποθέτηση δεξαμενών παραλαβής Αποβλήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μύκονος,  10/11/2008
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αριθ. Πρωτ: οικ.1354
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
——————————
Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας: 84600
Πληροφορίες: Ν. Χ. Μ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ
FAX: 2289 0 28934
Τηλ: 2289 0 28933/5
E-Mail: Lim-Tam@otenet.gr
Web: http://www.mykonosports.gr/

ΠΡΟΣ 1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ‘’Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ’’
2. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ‘’ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ–ΑΓ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ’’
3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. ’’Ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ’’
4. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:1. ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2. ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
3. Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
4. ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
5. ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΡΑΔ/ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
6. Δ.Σ. ΔΛΤΜ
7. Υ.Ε.Ν.Α.ΝΠ/ΔΛΠ Γ’
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ/ Δ. ΠΕΧΩ

ΘΕΜΑ:  «Παραλαβή και διαχείριση υγρών αποβλήτων αλιευτικών πλοίων και σκαφών αναψυχής.»
ΣΧΕΤ:     Η με αριθμό ΚΥΑ 3418/07//11-6-2002 (ΦΕΚ 712Β’ /11-06-2002) «Περί Ευκολιών Υποδοχής Καταλοίπων Πλοίων»
Αγαπητοί Κύριοι,
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου θέτει σε εφαρμογή σταδιακά το εγκεκριμένο από το Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων των Λιμένων ευθύνης μας, βάσει του οποίου θα πρέπει όλοι μας να συμμετέχουμε  στην εφαρμογή του.

Ξεκινώντας την εφαρμογή του Σχεδίου αυτού, έχουμε τοποθετήσει δεξαμενές για την αποκομιδή υγρών αποβλήτων μικρών πλοίων και σκαφών, στον Παλαιό και Νέο Λιμένα της Μυκόνου, στην περιοχή του Ορνού, του  Καλαφάτη (Διβούνια)  και του Πλατύ Γιαλού, όπως παρουσιάζονται στις φωτογραφίες παρακάτω.

ΠΑΛΑΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (ΤΟΥΡΛΟΣ)


 

ΟΡΜΟΣ ΟΡΝΟΣ

ΟΡΜΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗ

Κατόπιν τούτου θα πρέπει να ενημερώσετε τους φορείς και τα μέλη, τους  οποίους εκπροσωπείτε, ότι όλα τα αλιευτικά πλοία, τα σκάφη αναψυχής θα πρέπει να εναποθέτουν τα υγρά απόβλητα τους στις δεξαμενές αυτές, εκτός αν οι ποσότητες είναι μεγαλύτερες των δεξαμενών μας, οπότε επικοινωνείτε άμεσα με το Γραφείο του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, στα προαναφερθέντα τηλέφωνα και Fax.

Πιο αναλυτικά σε κάθε σημείο έχουμε τοποθετήσει δύο (2) δεξαμενές ενός κυβικού μέτρου έκαστη. Η κάθε μία δεξαμενή είναι από υλικό  πλαστικό  τοποθετημένη μέσα σε μια  μεταλλική λεκάνη ασφαλείας η οποία εξασφαλίζει την περίπτωση διαρροής  της προαναφερόμενης πλαστικής. Σε κάθε τέτοια δεξαμενή υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη για το είδος των αποβλήτων που θα εναποθέτονται μέσα σε αυτήν.

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα και στο εγκεκριμένο Σχέδιο Αποβλήτων στην  μία εκ των δύο δεξαμενών  θα πρέπει να εναποθέτονται υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα (σεντινόνερα, Πετρέλαια παλαιά, κλπ), ενώ στην άλλη θα εναποθέτονται μόνο χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (καμένα λάδια μηχανών και άλλα οιασδήποτε  μορφής και χρήσεως  λάδια προερχόμενα μόνον από σκάφη).

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ!!! να αναμειγνύονται τα ορυκτέλαια (λάδια) με πετρελαιοειδή απόβλητα καθ΄ότι δεν θα μπορέσουν να ανακυκλωθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετούνται τα υγρά Πετρελαιοειδή απόβλητα στην σωστή πλαστική δεξαμενή χωρίς στερεά ρυπασμένα αντικείμενα (φίλτρα, στουπιά κλπ), διότι η μεταλλική είναι καθαρά για λόγους ασφαλείας (περιπτώσεις υπερχείλισης, διαρροής, κλπ.),  ενώ οι κενές συσκευασίες θα πρέπει να τοποθετούνται στους παράπλευρους κάδους απορριμμάτων για να μην ρυπαίνουν  τον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο.

Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι σύμφωνα με το ισχύον σύστημα χρέωσης, το οποίο σας έχει αποσταλεί με παλαιότερη επιστολή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου δεν θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τα αλιευτικά πλοία και για τα  σκάφη αναψυχής που έχουν ΠΓΕ μικρότερο των 12 ατόμων και εφόσον πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις  και μεταφέρουν οι ίδιοι τα απόβλητά τους στις προαναφερθείσες δεξαμενές.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ – ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Επίσης, στον χώρο παράπλευρα του γραφείου πληροφοριών στον Νέο Λιμένα Μυκόνου, όπου έχουν τοποθετηθεί μεγάλες Δεξαμενές Πετρελαιοειδών Αποβλήτων υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής χρησιμοποιημένων συσσωρευτών (μπαταριών) Μολύβδου σκαφών, χωρίς χρέωση για αυτόν που τις παραδίδει.

Επίσης, για ανακύκλωση μικρών συσσωρευτών (μπαταριών), υπάρχει κάδος ανακύκλωσης στο γραφείο μας (Παλαιό Λιμάνι – Πρώην Τουριστική Αστυνομία)

και στις δημόσιες τουαλέτες του νέου λιμένα Τούρλου.

 

Τέλος, αν κάποιο αλιευτικό ή τουριστικό με ΠΓΕ κάτω των 12 ατόμων επιθυμεί παραλαβή Πετρελαιοειδών αποβλήτων από το σκάφος του θα χρεώνεται σύμφωνα με την πολιτική της εγκεκριμένης τιμολόγησης από το ΥΕΝ σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Σχέδιο Αποβλήτων των Λιμένων της Μυκόνου.
Ο Πρόεδρος,
του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Μυκόνου

 

Χρήστος  Γ. Βερώνης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ