Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού με θέμα: Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου χειραποσκευών με ακτίνες Χ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μύκονος, 28/06/2011 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                          
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                                                       Αριθ. Πρωτ: -1750, 1786-

Ταχ.Δ/νση:Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας:84600
Πληροφορίες: Βαρδαλάχος Ν.
FAX:22890 28934
Τηλ: 22890 28933 E-Mail: Lim-Tam@otenet.gr

ΠΡΟΣ :

  1. ISDS HELLAS S.A
  2. ΝΙΒΑΚΟΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΘΕΜΑ : «Διαβίβαση εισήγησης με θέμα: Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου χειραποσκευών με ακτίνες Χ».
ΣΧΕΤ:  α)Η με αριθμό πρωτ. ΕΑΑ 1161/22.06.2011 επιστολή της ISDSHELLAS.
β)Η με αριθμό πρωτ. 512/2011 επιστολή της ΝΙΒΑΚΟΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ.
 
Σε απάντηση ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Μ, με θέμα: «Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου χειραποσκευών με ακτίνες Χ», την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου στην 8η τακτική συνεδρίαση της Δευτέρας 27/06/2011 έκανε ομόφωνα δεκτή.
 
 
 Ο Πρόεδρος,
 Του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ – ΜΕΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μύκονος, 23/06/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                       Αριθ. Πρωτ: -οικ.1806 –
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                            
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                                                    


Ταχ. Δ/νση:
Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας: 84600                           ΠΡΟΣ :Διοικητικό Συμβούλιο  Δ.Λ.Τ.Μ.
Πληροφορίες:
FAX:22890-28934
Τηλ: 22890-28933, 28935
E-Mail: info@mykonosports.gr          

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: <Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου χειραποσκευών με ακτίνες Χ>
Σχετ: α) Η με αριθ. πρωτ. ΕΑΑ 1161/22-06-11, επιστολή της ISDS Hellas
β) Η με αριθμ. πρωτ. 512/2011, επιστολή της ΝΙΒΑΚΟΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ
 
            Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού (α) θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις παρατηρήσεις αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Παρατήρηση Νο1:
«Στην παράγραφο 4 των τεχνικών προδιαγραφών, δεν ζητείται κανενός είδους πιστοποίηση όσο αφορά τα standard ασφάλειας Διεθνών ή Ελληνικών Οργανισμών Ασφάλειας που κα πρέπει να καλύπτει η προσφερόμενη συσκευή – ζητείται μόνο πιστοποίηση για τα standards ποιότητας κατασκευής (ISO 9001), ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (CE) και ακτινοπροστασίας (ΕΕΑΕ)……»
Διευκρίνηση:
Προτείνεται οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να μπορούν να προσκομίσουν όσα επιπλέον στοιχεία – πιστοποιητικά διαθέτουν, τα οποία θα αξιολογηθούν από την επιτροπή διαγωνισμού ανάλογα.
Παρατήρηση Νο2:
«Στην παράγραφο 8, ζητείται οι ελάχιστες διαστάσεις του ελεγχόμενου αντικειμένου να είναι τουλάχιστον 64cm πλάτος x 43cm ύψος. Οι συγκεκριμένες διαστάσεις ελεγχόμενου αντικειμένου παρέχονται μόνο από συγκεκριμένη Αμερικάνικη εταιρεία. Το standard ελάχιστο μέγεθος ελεγχόμενου αντικειμένου που ζητείται για τον έλεγχο των χειραποσκευών, τόσο Διεθνώς όσο και στην Ελλάδα (σε Αεροδρόμια, Λιμάνια κλπ) και διαθέτουν όλοι οι Κατασκευαστές, είναι 61cm πλάτος x 41cm ύψος. »
Διευκρίνηση:
Οι συγκεκριμένες διαστάσεις δεν είναι επί ποινής αποκλεισμού, οπότε προτείνεται η συγκεκριμένη πρόταση να γίνει αποδεκτή και να βαθμολογηθεί ανάλογα σε σχέση με τις υπόλοιπες προσφορές. Οι συγκεκριμένες διαστάσεις είναι ενδεικτικές διαστάσεις χειραποσκευών, ενώ στην αγορά υπάρχουν αρκετά μηχανήματα με ίδιες ή μεγαλύτερες αυτών.
Παρατήρηση Νο3:
«Στην παράγραφο 12 ζητείται να μην επηρεάζονται τρόφιμα / φάρμακα / ιατρικά films / φωτογραφικά films. Θεωρούμε ότι είναι προς όφελος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, να ζητήσει στην παράγραφο αυτή την υποβολή σχετικών μελετών από Διεθνείς Αναγνωρισμένους και Ανεξάρτητους Οργανισμούς π.χ. TUV. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορεί ο οποιοσδήποτε συμμετέχων να βεβαιώνει τα περί μη καταστροφής τροφών / φαρμάκων κλπ χωρίς κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο με οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό για την Υπηρεσία σας.»
Διευκρίνηση:
Προτείνεται οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να προσκομίσουν όσα περισσότερα στοιχεία – πιστοποιητικά διαθέτουν, προκειμένου να βαθμολογηθούν ανάλογα. Προτείνεται απλές αναφορές κάλυψης απαιτήσεων τεχνικών προδιαγραφών να βαθμολογηθούν ανάλογα.
Παρατήρηση Νο4:
“Στην παράγραφο 20 ζητούνται ορισμένες παράμετροι ποιότητας εικόνας μετρημένες με το ειδικό βαλιτσάκι της ECAC που χρησιμοποιούν τόσο Ελληνικές Αρχές (Ελληνική Αστυνομία / Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) όσο και Ευρωπαϊκά Κρατικά Κέντρα Δοκιμών Ακτινοσκοπικών Συσκευών (δείτε την 1η παρατήρησή μας).
Προφανώς εκ παραδρομής αναγράφηκε 38AWG διότι η μικρότερη διάμετρος σύρματος χαλκού που περιέχεται στο βαλιτσάκι της ECAC είναι τα 36AWG.
Σε συνέχεια αυτού, θα πρέπει κατά την άποψή μας, ειδικά για το θέμα της ποιότητας της ακτινοσκοπικής εικόνας, όπως ορθά ζητείται να ελέγχεται με το βαλιτσάκι της ECAC, και για την εξασφάλιση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου να αναγραφούν αναλυτικά οι απαιτήσεις ποιότητας (με το βαλιτσάκι της ECAC) όπως κάνουν όλοι οι Κρατικοί Οργανισμοί Ασφάλειας. Δηλαδή, θα πρέπει να αναγράφονται:
Διάμετρος σύρματος χαλκού (χωρίς κάλυψη): 36 AWG
Διάμετρος σύρματος χαλκού: 32 AWG πίσω από 5/16’’ πλάκας αλουμινίου
Απεικόνιση λεπτών μεταλλικών φύλλων πάχους 0.15mm και 0.10mm
Διάκριση χάλκινων δικτυωμάτων 2.0mm οριζόντια και κάθετα και 1.5mm οριζόντια και κάθετα
Διαπερατότητα 30mm ατσαλιού
Για να υπάρχει ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων κατά την ποιοτική παραλαβή της συσκευής προκειμένου να εξασφαλιστεί και η Υπηρεσία, αφού το θέμα της ποιότητας της εικόνας είναι υψίστης σημασίας, προτείνουμε το εξής: να υποβληθεί στην προσφορά από τον κάθε συμμετέχοντα η ειδική φόρμα στην οποία συμπληρώνονται όλες οι επιδόσεις της κάθε συσκευής με την βαλίτσα της ECAC, προκειμένου αυτό το έγγραφο να αποτελεί απόδειξη της ποιότητας της εικόνας κατά την διάρκεια της ποιοτικής παραλαβής.”
Διευκρίνηση:
Το βαλιτσάκι της ECAC (STP-ECAC) περιέχει διάμετρο σύρματος χαλκού 36 AWG, για αυτό το λόγο και η συγκεκριμένη διάμετρος προτείνεται να γίνει δεκτή, άλλωστε δεν είναι η συγκεκριμένη τιμή επί ποινή αποκλεισμού. Παρ’ όλα αυτά, προτείνεται οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν στο διαγωνισμό έγκυρα πιστοποιητικά με μικρότερη διάμετρο σύρματος χαλκού (π.χ. 38, 39, 40 AWG) προκειμένου να αποδείξουν την διακριτικότητα – ευαισθησία του μηχανήματός τους, να βαθμολογηθούν ανάλογα.
Σχετικά με τον τρόπο αναγραφής των αποδεικτικών στοιχείων και των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτείνεται η αναλυτική καταγραφή και η κατάθεση όσο περισσότερων πιστοποιητικών να βαθμολογηθούν ανάλογα, από την επιτροπή αξιολόγησης.
Παρατήρηση Νο5:
“Στην παράγραφο 21, ζητείται η συσκευή να είναι εφοδιασμένη με αυτόματο σύστημα εντοπισμού υπόπτων αντικειμένων (εκρηκτικών). Λόγω του γεγονότος ότι το θέμα της αυτόματης ανίχνευσης εκρηκτικών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, και προκειμένου η Υπηρεσία να είναι εξασφαλισμένη από λογισμικά που διατίθενται χωρίς καμία επίσημη πιστοποίηση, θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι απαράβατος όρος το προσφερόμενο λογισμικό αυτόματου εντοπισμού να έχει δοκιμαστεί και να χρησιμοποιείται στην Ελλάδα από τουλάχιστον μία Κρατική Υπηρεσία Ασφάλειας (π.χ. Ελληνική Αστυνομία, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να διεξάγει ελέγχους με πραγματικά εκρηκτικά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα)”
Διευκρίνηση:
Προτείνεται λογισμικά χωρίς πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους οργανισμούς να βαθμολογηθούν ανάλογα, σε σχέση με τις προσφορές που θα περιέχουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά.
Παρατήρηση Νο6:
“Στην παράγραφο 22, ζητείται η συσκευή να διαθέτει και λογισμικό TIP (Threat Image Projection) σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 23/08 ή ισοδύναμο. Επειδή ο εν λόγω κανονισμός είναι ένας και μοναδικός και οι απαιτήσεις του (είδος, αριθμός, γωνία τοποθέτησης απαγορευμένων αντικειμένων κλπ) αναφορικά με το TIP περιγράφονται σαφώς (σε εμπιστευτικό παράρτημά του) δεν υπάρχει ισοδυναμία με οτιδήποτε άλλο.
Οτιδήποτε άλλο προσφέρεται σαν ισοδύναμο παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία.”
Διευκρίνηση:
Είναι σαφές ότι οι τεχνικές προδιαγραφές απαιτούν τον συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, η λέξη “ισοδύναμο” χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει πιθανές συμμετοχές που εφαρμόζουν αυστηρότερες προδιαγραφές από τις προδιαγεγραμμένες του ΕΚ23/08. Προτείνεται οι πιθανοί συμμετέχοντες να αποδείξουν με αναλυτική περιγραφή – σύγκριση τις αυστηρότερες προδιαγραφές που καλύπτουν σε σχέση με τον ΕΚ23/08.
Παρατήρηση Νο7:
“Στην παράγραφο 23, ζητείται η μεγέθυνση να είναι τουλάχιστον x24. Τόσο υψηλή μεγέθυνση προσφέρεται μόνο από συγκεκριμένη Αμερικάνικη εταιρεία και μάλιστα είναι χωρίς επιχειρησιακό πλεονέκτημα, αφού απεικονίζονται μόνο τα pixels και ο χειριστής δεν διακρίνει τίποτα. Οι περισσότεροι κατασκευαστές διαθέτουν μεγέθυνση μέχρι x16 και μάλιστα μερικοί έχουν και συνεχόμενη σε βήματα x0.1 (δηλαδή x1.1, x1.2, ….x16) για να μεγεθύνεται η εικόνα ομαλά”
Διευκρίνηση:
Η συγκεκριμένη τιμή μεγέθυνσης δεν είναι επί ποινή αποκλεισμού, οπότε προτείενται να συμμετέχει μηχάνημα με μικρότερο zoom από Χ24. Προτείνεται επίσης η βαθμολόγηση να είναι ανάλογη σε σχέση με τις υπόλοιπές προσφορές.
Σχετικά με την αποκλειστικότητα μιας μόνο εταιρείας με αυτή τη μεγέθυνση, από μια γρήγορη έρευνα στο διαδίκτυο βρέθηκαν περισσότερα του ενός μηχανήματα με αυτές τις δυνατότητες, κατασκευασμένα από διαφορετικές εταιρείες.
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού (β) θα ήθελα να σας ενημερώσω για την παρατήρηση αναφορικά με τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού.
Παρατήρηση Νο1:
“1. Αναφορικά με το ως άνω θέμα, σας αναφέρουμε ότι αναγράφεται στην διακήρυξη ότι η προμήθεια πραγματοποιείται μεταξύ άλλων και σύμφωνα με το Π.Δ. 394/1996. Όμως θα θέλαμε να επισημάνουμε στην Υπηρεσία σας ότι το Π.Δ. 394/1996 έχει αντικατασταθεί από το Π.Δ. 118/2007 το οποίο απαιτεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα υποβάλει όλα τα αιτούμενα δικαστικά έγγραφα, εφόσον κηρυχθεί μειοδότης, προ της υπογραφής της σύμβασης. Ο λόγος που αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα είναι ότι το άρθρο 6 της διακήρυξης απαιτεί, ως δικαιολογητικά συμμετοχής, πιστοποιητικά τα οποία έχουν χρόνο έκδοσης μέχρι και 14 εργάσιμες ημέρες από το Πρωτοδικείο και Εφετείο.
2. Λόγω του εκτεταμένου χρόνου έκδοσης και του μη εμπρόθεσμου υποβολής των, η εταιρεία μας προτίθεται να καταθέσει Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έχει υποβάλλει αίτηση σχετική με την έκδοσή τους, ότι θα τα υποβάλλει άμα τη εκδόσει τους και ότι επισυνάπτει και αντίγραφο της κατάθεσής των.
3. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με το ως άνω θέμα, από το οποίο εξαρτάται και η συμμετοχή μας στον διαγωνισμό.”
Διευκρίνηση:
Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, και των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν. 3463/2006 (Α΄114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως εκάστοτε ισχύει.
Επιπλέον, το Π.Δ. 394/96 δεν έχει αντικατασταθεί από το Π.Δ. 118/2007.
Παρ’ όλα αυτά, λόγω του εκτεταμένου χρόνου έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής στον διαγωνισμό της υπηρεσίας μας, προτείνουμε όπως κάνετε δεκτή την κατάθεση Υ.Δ. Ν.1599/86, από τους συμμετέχοντες στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
– δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,
– δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
– είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους,
– είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο,
– δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)..
Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, πριν γίνει η κατακύρωση του.
ΜΥΚΟΝΟΣ, 27-06-2011
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε./Γ’