ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                
——————————
Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας: 84600
FAX:22890/28934
Τηλ: 22890/28933/5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

«Παραχώρηση δικαιώματος παροχής Υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης κυρίως στερεών μη επικίνδυνων καταλοίπων και αποβλήτων των πλοίων, αλλά και στερεών επικίνδυνων και Ιατρικών Αποβλήτων αν ζητηθούν να παραδοθούν από Πλοία, τα οποία εξυπηρετούνται στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.»

Εκτίθενται σε φανερή και προφορική δημοπρασία η παραχώρηση δικαιώματος παροχής Υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης κυρίως στερεών μη επικίνδυνων καταλοίπων και αποβλήτων των πλοίων, αλλά και στερεών επικίνδυνων και Ιατρικών Αποβλήτων αν ζητηθούν να παραδοθούν από Πλοία, τα οποία εξυπηρετούνται στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.

Οι όροι του διαγωνισμού συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού την Τρίτη 16-10-2012 και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, που βρίσκονται στο Παλαιό Λιμάνι Μυκόνου, Μύκονος 84600, Τηλ. 22890-28933/28935 Φαξ: 22890-28934.

Ως πρώτη προσφορά της παραχώρησης του ετήσιου δικαιώματος παροχής υπηρεσίας ορίζεται το ποσό των 10.200,00 ευρώ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 22890-28933/28935, Fax: 22890-28934, στο email: info@mykonosports.gr και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μ. www.mykonoports.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ