ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σειρά ενημερωτικών συναντήσεων για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, του κ. Γιάννη Μπρα CEO της εταιρείας Five Senses Consulting, που είναι ο σύμβουλος του ΔΛΤΜ για την κρουαζιέρα, και φορέων του νησιού μεταξύ 03-05/02/2020. Ο κυρίαρχος σκοπός των συναντήσεων ήταν να προσδιοριστεί η στρατηγική επαναπροσδιορισμού του κρουαζιερικού προϊόντος με γνώμονα την αύξηση διασύνδεσης της κρουαζιέρας με την τοπική επιχειρηματικότητα.

Στην κάθε συνάντηση ξεχωριστά έγινε παρουσίαση της βασικής στρατηγικής, που θα πρέπει ο προορισμός να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια και συζητήθηκαν οι προοπτικές αναδιάταξης του προσφερόμενου προϊόντος έτσι ώστε να περιλαμβάνει και δράσεις, που θα αναδείξουν με μεγαλύτερη ένταση τα ιστορικά, πολιτιστικά και γαστρονομικά στοιχεία του προορισμού, βασισμένα πάνω στο μοντέλο των 5 αισθήσεων.

Ζητήθηκε η συνδρομή όλων των εμπλεκομένων με ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας, αλλά κυρίως για τη δημιουργία δράσεων που θα επιτρέψουν την καλύτερη άμεση ενημέρωση όλων των επισκεπτών με πληροφορίες για το νησί τονίζοντας χαρακτηριστικά που θα έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την αύξηση τζίρου για το νησί. Συζητήθηκαν, επίσης, οι τρόποι με τους οποίους θα γίνουν Μετρήσεις Απόδοσης Προορισμού (ΜΑΠ), έτσι ώστε να σχεδιαστεί καλύτερα σε βάθος χρόνου ο τρόπος επανασύστασης του προορισμού Μύκονος στη βιομηχανία της κρουαζιέρας.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κουκάς αλλά και αντιδήμαρχοι συνέβαλαν ενεργά και ουσιαστικά στη διαμόρφωση της στρατηγικής και τον προσδιορισμό του κύριου στόχου που είναι: “Να ξεπερνάμε τις προσδοκίες του επισκέπτη, Κάθε φορά”.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΜ κ. Δημήτρης Μάνεσης δήλωσε: «Το Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου μαζί με τον Δήμο, όλους τους τοπικούς φορείς και τον σύμβουλο κρουαζιέρας κ. Μπρα, προχωρούμε στον μακροχρόνιο επανασχεδιασμό της προσφερόμενης εμπειρίας των επισκεπτών κρουαζιέρας με στόχο την καλύτερη και αποδοτικότερη σύνδεση με την τοπική επιχειρηματικότητα. Ξεκινήσαμε με σειρά συναντήσεων με θεσμικούς και αναπτυξιακούς φορείς του νησιού την μεγάλη συζήτηση για το πώς θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε τους επισκέπτες μας να γίνουν πραγματικοί πρεσβευτές του νησιού, αλλά κυρίως πως θα αυξήσουμε την απόδοση για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Απευθύνω ένα ανοικτό κάλεσμα σε όλους τους τοπικούς φορείς να συμβάλουν με τις προτάσεις και ιδέες τους για να σχεδιάσουμε καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερες εμπειρίες για τους επισκέπτες μας. Ελπίζω ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν αποστείλει στο Λιμενικό Ταμείο τις προτάσεις τους μέσα στις επόμενες 20 ημέρες έτσι ώστε να είμαστε σύντομα σε θέση να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένες δράσεις για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας αλλά είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε.»