Αριθμ.Συνεδριασης 3-2012 – Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 12/4/2012 Βάσει του αρ.67 του Ν.3852/10 και αρ 97 του Ν 3463/2006

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μύκονος,  12/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αριθμ.Συνεδριασης: 3/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ     ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 12/4/2012 Βάσει του αρ.67 του Ν.3852/10 και αρ 97 του Ν…

Αριθμ.Συνεδριασης: 6/2011 – ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 13/5/2011 Βάσει του αρ.67 του Ν.3852/10 και αρ 97 του Ν 3463/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μύκονος, 24 /05/2011 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αριθμ.Συνεδριασης: 6/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                              ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ   ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 13/5/2011 Βάσει του αρ.67 του Ν.3852/10 και αρ 97 του Ν 3463/2006…

Αριθμ.Συνεδριασης: 5/2011 – ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 8/4/2011 Βάσει του αρ.67 του Ν.3852/10 και αρ 97 του Ν 3463/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μύκονος,  13 /04/2011 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αριθμ.Συνεδριασης: 5/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                              ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ       ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 8/4/2011 Βάσει του αρ.67 του Ν.3852/10 και αρ 97…

Αριθμ.Συνεδριασης: 4/2011 – ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 28-03-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μύκονος,  28/03/2011 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αριθμ.Συνεδριασης: 4/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                              ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ     ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης  28-03-2011   Α/Α ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1ο Περί ψηφίσεως…