ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [184.16 KB] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [170.35 KB] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [78.47 KB] 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (.docx)2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [286.09 KB] 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΑΛΕ 2018 (.doc)2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ3. ΜΕΛΕΤΗ4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΙΑ ΥΑΛΕ5. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΑΛΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ Δ.Λ.Τ.Μ. Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [316.39 KB] Download [112.00 KB]