Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας

Αριθ. Απόφασης Νο 01.ΠΔ704_1981_ΙΔΡΥΣΗ ΛΤΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Απόφασης Νο 02_ΦΕΚ113_06062001_ΜΕΤΑΦ ΑΡΜΟΔ ΛΤΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜ ΜΥΚΟΝΟΥ Αριθ. Απόφασης Νο 03 ΕΓΚ_17_6-8-2001_ΔΛΤ Αριθ. Απόφασης Νο 04 ΠΔ28_2003_ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΤΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Απόφασης Νο 05 APOF.03-03 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ…