ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Μύκονος, 04/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                              ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                                                    —————————— Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου Tαχ. Κώδικας: 84600                           ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφορίες: FAX:22890-28934                             Τηλ: 22890-28933, 28935                                                    …

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός Ασφάλειας Λιμ. Εγκαταστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ —————————— Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου Tαχ. Κώδικας: 84600 FAX:22890/28934 Τηλ: 22890/28933/5 E-Mail: info@mykonosports.gr Web: www.mykonosports.gr   Μύκονος, 21/05/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: -οικ.…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                 —————————— Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου Tαχ. Κώδικας: 84600 FAX:22890/28934 Τηλ: 22890/28933/5 E-Mail: info@mykonosports.gr Web: www.mykonosports.gr ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «Αποκομιδή απορριμμάτων,…

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                 —————————— Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου Tαχ. Κώδικας: 84600 FAX:22890/28934 Τηλ: 22890/28933/5 E-Mail: info@mykonosports.gr Web: www.mykonosports.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                 —————————— Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου Tαχ. Κώδικας: 84600 FAX:22890/28934 Τηλ: 22890/28933/5 E-Mail: info@mykonosports.gr Web: www.mykonosports.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «Παραχώρηση…

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                 —————————— Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου Tαχ. Κώδικας: 84600 FAX:22890/28934 Τηλ: 22890/28933/5 E-Mail: info@mykonosports.gr Web: www.mykonosports.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΘΕΜΑ:…

Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας

Αριθ. Απόφασης Νο 01.ΠΔ704_1981_ΙΔΡΥΣΗ ΛΤΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Απόφασης Νο 02_ΦΕΚ113_06062001_ΜΕΤΑΦ ΑΡΜΟΔ ΛΤΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜ ΜΥΚΟΝΟΥ Αριθ. Απόφασης Νο 03 ΕΓΚ_17_6-8-2001_ΔΛΤ Αριθ. Απόφασης Νο 04 ΠΔ28_2003_ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΤΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Απόφασης Νο 05 APOF.03-03 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                 —————————— Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου Tαχ. Κώδικας: 84600 FAX:22890/28934 Τηλ: 22890/28933/5 E-Mail: info@mykonosports.gr Web: www.mykonosports.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                 —————————— Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου Tαχ. Κώδικας: 84600 FAX:22890/28934 Τηλ: 22890/28933/5 E-Mail: info@mykonosports.gr Web: www.mykonosports.gr ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «Παροχή Υπηρεσιών…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                 —————————— Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου Tαχ. Κώδικας: 84600 FAX:22890/28934 Τηλ: 22890/28933/5 E-Mail: info@mykonosports.gr Web: www.mykonosports.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΕΛΕΤΗ_ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ…