Απόφαση 93/2024: Παραχώρηση χώρου για την στέγαση του Γραφείου ενδοοικογενειακής βίας, της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου μετά από αίτηση της

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης…

Απόφαση 91/2024: Έγκριση της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου και υπηρεσιών Αναπληρωτή Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης…

Απόφαση 90/2024: Έγκριση της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με θέμα: «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης…

Απόφαση 85/2024: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Στυλιανός Λεβογιάννης & Φίλιππος Χατζόπουλος Ο.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στο Παλαιό Λιμάνι Μυκόνου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης…