ΑΠΟΦ. 57-2021: Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους Χ.Ζ.Λ. από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους Χ.Ζ.Λ. από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Απόφαση 61/2021: Περί της Έγκρισης του 1 ου και 2 ου Πρακτικού του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικ α ISPS στην περιοχή Schengen του Νέου Λιμένα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download