Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: 6ΗΜ6ΟΡ0Ρ-5ΣΞ – Προμήθεια αυτοκόλλητων, υλικών PVC και ψηφιοποίηση αρχείου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ» από το αρχείο του Δ.Λ.Τ.Μ,  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ…