Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: 6ΗΜ6ΟΡ0Ρ-5ΣΞ – Προμήθεια αυτοκόλλητων, υλικών PVC και ψηφιοποίηση αρχείου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ» από το αρχείο του Δ.Λ.Τ.Μ,  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: 62ΞΦΟΡ0Ρ-ΨΞΝ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ ΧΕΠ: Β/33  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/11/2018 14:14:26 Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΔΑ:…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: 6ΘΖΟΟΡ0Ρ-ΦΝΤ – Ορισμός Υπαλλήλου  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/10/2018 13:32:05 Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θεματικές: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ0Ρ-ΔΣΧ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: 6ΒΝ7ΟΡ0Ρ-Ρ8Π – Παροχή υπηρεσίας απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας των χώρων του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, με Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 19.790,40 ευρώ, με απευθείας ανάθεση».  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΑΔΑ: 66ΖΡΟΡ0Ρ-ΗΨΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.ΜΥΚΟΝΟΥ  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/08/2018 10:54:56 Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΔΑ:…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: 7ΧΗΥΟΡ0Ρ-Β79 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/6/2018 ΕΩΣ 30/6/2018.  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/07/2018 08:02:08 Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: 656ΞΟΡ0Ρ-ΘΩΟ – Προμήθεια μπλοκ είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων και τιμολογίου παροχής υπηρεσιών εισπράξεως λιμενικών δικαιωμάτων, για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου», με Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 731,60…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΜΑΪΟΥ 2018

ΑΔΑ: 9ΒΑ2ΟΡ0Ρ-ΤΞΒ – Μελέτη για Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις(Γαρδίκης)  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/05/2018 14:36:54 Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΔΑ: Ψ8ΨΛΟΡ0Ρ-ΒΟΡ – Προμήθεια εντύπων και υλικών…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: 62Ω8ΟΡ0Ρ-ΠΟΒ – Περί της αιτήσεως της εταιρείας Παροχή Υπηρεσιών Εστιατορίου Διατροφής οργάνωσης & εκδηλώσεων Μυκόνου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου με εκτέλεση έργου.  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: ΨΛΥΟΟΡ0Ρ-292 – Περί ορισμού Διοικητικών Συμβούλων & υπαλλήλων για την παραλαβή έργων & προμηθειών, για το οικονομικό έτος 2018 και συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ…