ΑΔΑ: ΒΕΖΔΟΡ0Ρ-4ΡΣ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ι.ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΠΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/06/2013 09:03:11

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡ0Ρ-9ΩΗ – Θέμα: Έγκριση ασφάλισης των οχημάτων του Δ.Λ.Τ.Μ. για το έτος 2013-2014, μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, Προϋπολογισμού 987,38 ευρώ

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/11/2013 10:27:11

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΡ0Ρ-ΡΚΘ – Θέμα: Περί της απόδοσης των Λιμενικών Τελών στους ναυτικούς πράκτορες και στις ναυτιλιακές εταιρείες για το έτος 2013

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/10/2013 09:42:46

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΟΡ0Ρ-ΩΟΗ – Θέμα: Περί της απόδοσης των Λιμενικών Τελών στους ναυτικούς πράκτορες και στις ναυτιλιακές εταιρείες για το έτος 2013

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/06/2013 10:56:52

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΡ0Ρ-ΟΑΛ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ» , προϋπολογισμού

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2013 08:23:42