ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 13

ΑΠΟΦΑΣΗ 13-109  «Έγκριση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2008» ΑΠΟΦΑΣΗ 13-110  «Ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας για την υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 13-111  «Περί της καταχώρησης στον ταξιδιωτικό οδηγό ACE…