ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 11

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-74  «Ενημέρωση και Υπογραφή της Σύμβασης παραλαβής Λυμάτων» ΑΠΟΦΑΣΗ 11-76  «Περί της απ ευθείας ανάθεσης εργασιών συντήρησης του Πυροσβεστικού και Πιεστικού Συστήματος στον Νέο Λιμένα Τούρλου» ΑΠΟΦΑΣΗ 11-77  «Περί…