ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 10

ΑΠΟΦΑΣΗ 10-73  «Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου χρήσης οικ. έτους 2005»