ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 08

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-55  «Μνημόνιο Συνεργασίας ΟΛΠ Α.Ε. και Δ. Λ. Τ. Μυκόνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 08-56  «Περί της ανάθεσης προσωρινής εργολαβίας καθαρισμού του Λιμενοβραχίονα του Νέου Λιμένα Τούρλου» ΑΠΟΦΑΣΗ 08-57  «Περί της κατασκευής…