ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 07

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-31  «Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης επί συγκεκριμένου χώρου με αντάλλαγμα στη χερσαία ζώνη λιμένα ν. Μυκόνου. Νέες αιτήσεις, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2007» ΑΠΟΦΑΣΗ 07-32  «Περί…