ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 06

ΑΠΟΦΑΣΗ 06-30  «Περί της εξέτασης αιτήσεως για χορήγηση προσωρινής άδειας εγκατάστασης και Λειτουργίας Λούνα-Παρκ στη χερσαία ζώνη λιμ. Μυκόνου»