ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 06

ΑΠΟΦΑΣΗ 06-30  «Περί της εξέτασης αιτήσεως για χορήγηση προσωρινής άδειας εγκατάστασης και Λειτουργίας Λούνα-Παρκ στη χερσαία ζώνη λιμ. Μυκόνου»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 05

ΑΠΟΦΑΣΗ 05-29  «Περί της ανάθεσης προσωρινής εργολαβίας καθαρισμού κοινό-χρηστων τουαλετών του νέου Λιμένα Μυκόνου»