ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 04

ΑΠΟΦΑΣΗ 04-22  «Εφαρμογή του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίου» ΑΠΟΦΑΣΗ 04-23  «Παραχώρηση παραλιακών χώρων στη χερσαία ζώνη ν.Μυκόνου, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2007» ΑΠΟΦΑΣΗ 04-24  «Περί…