ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 03

ΑΠΟΦΑΣΗ 03-16  «Σύσταση επιτροπής για την εξέταση οικονομικών προσφορών για την Ανάθεση και Διαχείριση Παραλαβής Αποβλήτων των πλοίων παλαιού και νέου Λιμένα» ΑΠΟΦΑΣΗ 03-17  «Εξέταση τρόπου υλοποίησης των προβλεπόμενων από…