ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 02

ΑΠΌΦΑΣΗ 05 «Περί εγκρίσεως εντός χερσαίας ζώνης της τοποθέτησης τέντας έμπροσθεν καταστήματος της Σκαγιά Πετρούλας στη περιοχή Καμνάκι Μυκόνου». ΑΠΟΦΑΣΗ 06 «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2007» ΑΠΟΦΑΣΗ 07 …