Αφίξεις-Αναχωρήσεις

Ενδέχεται τα προγραμματισμένα δρομολόγια να τροποποιηθούν για λόγους ανωτέρας βίας, όπως η απαγόρευση απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή βλάβης.

Προγραμματισμένες Αφίξεις & Αναχωρήσεις