Αριθμ.Συνεδριασης: 6/2011 – ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 13/5/2011 Βάσει του αρ.67 του Ν.3852/10 και αρ 97 του Ν 3463/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μύκονος, 24 /05/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αριθμ.Συνεδριασης: 6/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                             
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
 
ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 13/5/2011
Βάσει του αρ.67 του Ν.3852/10 και αρ 97 του Ν 3463/2006
 
 
 

 

Α/Α
ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.
1ο
Περί αιτήσεως της εταιρείας Δημ.Μανεσης & Σια ΟΕ για επιστροφή ποσού λόγο λανθασμένης Κατάθεσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την επιστροφή του ποσού που λανθασμένα κατατέθηκε στο λογαριασμό του Δ.Λ.Τ.Μ. από την απόδοση λιμενικών τελών
52/2011
2ο
Περί της ανάθεσης τακτικού ελέγχου, οικονομικής κατάστασης κλπ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για την χρήση του έτους 2010
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του οικονομικού ελέγχου του Δ.Λ.Τ.Μ. οικ. Έτους 2010 στην «Baker Tilly Hellas A.E»
53/2011
3ο
Περί της απόδοσης των Λιμενικών Τελών στους ναυτικούς πράκτορες και στις ναυτιλιακές εταιρείες για το Γ & Δ τρίμηνο 2010
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
Εγκρίνει την απόδοση της προμήθειας στις ναυτιλιακές εταιρείες από τα λιμενικά τέλη για το Γ & Δ τρίμηνο 2010 καθώς και την προμήθεια των πρακτόρων των κρουαζιεροπλοίων για το έτος 2010
54/2011
4ο
Περί της έγκρισης της μελέτης <Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου χειραποσκευών με ακτίνες Χ> και των όρων του διαγωνισμού
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη μελέτη <Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου χειραποσκευών με ακτίνες Χ> και τους όρους του διαγωνισμού καθώς υπάρχει διαθέσιμο το ποσό στον Προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ.Μ. για το έτος 2011
55/2011
5ο
Περί της αιτήσεως του <Συλλόγου Γονέων κηδεμόνων & φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες> για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την άσκηση στάσιμου εμπορίου
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Δεν εγκρίνει την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου καθώς με την απόφαση 10/2011 του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. δεν έχουν ορισθεί άλλοι χώροι για παραχώρηση πέρα από τους ήδη παραχωρηθέντες
56/2011
6ο
Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Δεν εγκρίνει την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου καθώς με την απόφαση 10/2011 του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. δεν έχουν ορισθεί άλλοι χώροι για παραχώρηση πέρα από τους ήδη παραχωρηθέντες
57/2011
7ο
Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Δεν εγκρίνει την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου καθώς με την απόφαση 10/2011 του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. δεν έχουν ορισθεί άλλοι χώροι για παραχώρηση πέρα από τους ήδη παραχωρηθέντες
58/2011
8ο
Περί των αιτήσεων για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τη τοποθέτηση οικίσκων στο νέο λιμάνι Μυκόνου
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 4,20 τ.μ. στο Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων και την Ένωση Ξενοδόχων και 12τ.μ. για τους 4 κεντρικούς πράκτορες ακτοπλοΐας στο νέο λιμάνι του Τούρλου. Το αντάλλαγμα της παραχώρησης ανέρχεται στα 42 ευρώ ανά τετραγωνικό και η διάρκεια της παραχώρησης θα αφορά το έτος 2011.
59/2011
9ο
Περί της οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
εγκρίνει την προμήθεια δυο κλιματιστικών μηχανημάτων για τον κλιματισμό των γραφείων και του χώρου φύλαξης του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου από τον Ξυδάκη Πέτρο  καθώς υπάρχει διαθέσιμο το ποσό στον Προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ.Μ. για το έτος 2011.
60/2011
10ο
Περί της οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών σε λιμενικές ζώνες αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Μ.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των εργασιών στην εταιρείας Γραμματικόπουλος Γ & Σια ΟΕ καθώς υπάρχει διαθέσιμο το ποσό στον Προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ.Μ. για το έτος 2011.
61/2011
11ο
Περί της οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια κασετοφώνου συνεδριάσεων Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
Εγκρίνει την προμήθεια κασετοφώνου συνεδριάσεων για την μαγνητοφώνηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από την εταιρεία Πλαίσιο ΑΕΒΕ
62/2011
12ο
Περί της εκτέλεσης εργασιών για τον καθαρισμό παραλιακών οδών στην περιοχή του Τούρλου Μυκόνου λόγο της θεομηνίας στις 4/2/2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για τον καθαρισμό παραλιακών οδών στην περιοχή του Τούρλου Μυκόνου λόγο της θεομηνίας στις 4/2/2011 στην εταιρεία του κου Γραμματικόπουλου Γ. & Σια ΟΕ
63/2011
13ο
Περί της οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ασφαλτικού μείγματος για επισκευές σε λιμενικές Οδούς
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
εγκρίνει την προμήθεια 200 σακιών ασφαλτικού μείγματος για επισκευές σε λιμενικές Οδούς δεδομένου ότι υπάρχει διαθέσιμο το ποσό στον Προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ.Μ. για το έτος 2011 από την εταιρεία Γ.Σαντοριναίος & Σια ΟΕ.
64/2011
14ο
Περί της οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού φρεατίων και ομβρίων υδάτων στην περιοχή του λιμένα Τούρλου Μυκόνου
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού φρεατίων και ομβρίων υδάτων στην περιοχή του λιμένα Τούρλου Μυκόνου στον κο Γραμματικόπουλο Σταύρο δεδομένου ότι υπάρχει διαθέσιμο το ποσό στον Προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ.Μ. για το έτος 2011.
65/2011
15ο
Περί της οικονομικής προσφοράς για την επισκευή λιθόκτιστων στοιχείων στο χώρο στάθμευσης του παλαιού λιμένα Μυκόνου
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση των λιθόκτιστων τοιχείων 0,40χ0,55 που καταστράφηκαν στο χώρο στάθμευσης του λιμένα συνολικού μήκους 65μ στον κο Μοσχοβούδη Μιχαήλ
66/2011
16ο
Περί της οικονομικής προσφοράς για την επισκευή ντουβαριών κατά μήκος του δρόμου στην περιοχή Τούρλος
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την επισκευή των πεζουλιών που βρίσκονται στην λιμενική ζώνη του Τούρλου Μυκόνου από τον κο Κουκά Θεόδωρου καθώς υπάρχει διαθέσιμο το ποσό στον Προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ.Μ. για το έτος 2011.
 
67/2011
17ο
Περί της αποκατάστασης του παραχωρηθέντος κτίσματος στο Σωματείο Λεμβούχων Πλατύ Γιαλού Μυκόνου <Άγιος Αρτέμιος> στον Πλατύ Γιαλό Μυκόνου
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
εγκρίνει την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης-ενίσχυσης του παραχωρηθέντος χώρου στην προβλήτα του Πλατύ Γιαλού Μυκόνου από τον κο Κρεβάικα Θεοφάνη
68/2011
18ο
Περί της εκταμίευσης ποσού για την πληρωμή προμήθειας εγκατάστασης δύο φωτιστικών
μηχανημάτων στο νέο λιμένα Μυκόνου
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πληρωμή των 148,58 ευρώ πλέον της οποιαδήποτε προμήθειας της τραπέζης σε λογαριασμό της Υπηρεσίας Φάρων για να μπορέσει να γίνει η εγκατάσταση των δυο φωτιστικών σωμάτων στον λιμένα του Τούρλου. Εγκρίνει επίσης και την εκτέλεση βαφής της βάσης του φάρου εφόσον ληφθούν προσφορές από το Δ.Λ.Τ.Μ..
69/2011
19ο
Περί της αιτήσεως της κας Σκαγιά-Γαλούνη Πετρούλας για τον καθαρισμό του περιβάλλοντα στην επιχείρησή της χώρου και την επανατοποθέτηση χαλικιού
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Παραχωρεί την άδεια στην κα Σκαγιά – Γαλούνη Πετρούλα να καθαρίσει το χώρο έμπροσθεν του καταστήματός της στο Καμνάκι Μυκόνου από τα ξύλα , καφάσια και άλλα υλικά που έχουν καταλήξει εκεί καθ’όλη την διάρκεια του χειμώνα και κατόπιν της ολοκλήρωσης του καθαρισμού να επανατοποθετήσει χαλίκι στον χώρο.
70/2011
20ο
Περί της οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει  ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάθεση προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης για το Δ.Λ.Τ.Μ. για το έτος 2011 από την εταιρεία Αγγελετάκη Αλέκου & Σια ΟΕ.
71/2011
21ο
Περί της οικονομικής προσφοράς για την συνδρομή στην νομική βάση πληροφοριών Νομοτέλεια.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανανέωση για ένα έτος χρήσης της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων Νομοτέλεια από ένα χρήστη καθώς και για την χρήση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Δήμων.
72/2011
22ο
Περί της οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μπλοκ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
Εγκρίνει την προμήθεια μπλοκ κατάπλου πλοίων, ημερολόγιο συμβάντων, ημερολόγιο αναφοράς πληρ/τος, πρωτοκόλλου σημάτων και παράδοσης εγγράφων από την εταιρεία Γιώργος & Μάρκος Βουτσίνος ΟΕ
73/2011
23ο
Περί της αιτήσεως της ΓΕΡΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
Δεν εγκρίνει την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην κα Γεροντή Βασιλική καθώς η εν λόγο ταβέρνα καθώς και ο υπαίθριος χώρος για τον οποίο αιτείται η κα Γεροντή βρίσκεται εκτός των ορίων χερσαίας ζώνη λιμένα και κατά συνέπεια εκτός περιοχής αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μ.
74/2011
24ο
Περί της έγκρισης πίστωσης δαπάνης Κ.Α παρελθούσης χρήσης
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
εγκρίνει την πίστωση ποσού 10.480,53 ευρώ για την κάλυψη δαπανών παρελθουσών χρήσεων.
75/2011
                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
                                                                          ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
                              
                                                                        Αθαν. Ι. Κουσαθανάς-Μέγας                      
                                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ