Αποφάσεις του έτους 2009

Απόφαση 1

Απόφαση 2

Απόφαση 3

Απόφαση 4

Απόφαση 5

Απόφαση 6

Απόφαση 7

Απόφαση 8

Απόφαση 9

Απόφαση 10

Απόφαση 11

Απόφαση 12

Απόφαση 13

Απόφαση 14

Απόφαση 15

Απόφαση 16

Απόφαση 17

Απόφαση 18

Απόφαση 19

Απόφαση 20

Απόφαση 21

Απόφαση 22

Απόφαση 23

Απόφαση 24

Απόφαση 25

Απόφαση 26

Απόφαση 27

Απόφαση 28

Απόφαση 29

Απόφαση 30

Απόφαση 31

Απόφαση 32

Απόφαση 33

Απόφαση 34

Απόφαση 35

Απόφαση 36

Απόφαση 37

Απόφαση 38

Απόφαση 39

Απόφαση 40

Απόφαση 41

Απόφαση 42

Απόφαση 43

Απόφαση 44

Απόφαση 45

Απόφαση 46

Απόφαση 47

Απόφαση 48

Απόφαση 49

Απόφαση 50

Απόφαση 51

Απόφαση 52

Απόφαση 53

Απόφαση 54

Απόφαση 55

Απόφαση 56

Απόφαση 57

Απόφαση 58

Απόφαση 59

Απόφαση 60

Απόφαση 61

Απόφαση 62

Απόφαση 63

Απόφαση 64

Απόφαση 65

Απόφαση 66

Απόφαση 67

Απόφαση 68

Απόφαση 69

Απόφαση 70

Απόφαση 71

Απόφαση 72

Απόφαση 73

Απόφαση 74

Απόφαση 76

Απόφαση 77

Απόφαση 78

Απόφαση 79

Απόφαση 80

Απόφαση 81

Απόφαση 82

Απόφαση 83

Απόφαση 84

Απόφαση 85

Απόφαση 86

Απόφαση 87

Απόφαση 88

Απόφαση 89

Απόφαση 90

Απόφαση 91

Απόφαση 92

Απόφαση 93

Απόφαση 94

Απόφαση 95

Απόφαση 96

Απόφαση 97

Απόφαση 98

Απόφαση 99

Απόφαση 100

Απόφαση 101

Απόφαση 102

Απόφαση 103

Απόφαση 104

Απόφαση 105

Απόφαση 106

Απόφαση 107

Απόφαση 108

Απόφαση 109

Απόφαση 110

Απόφαση 111

Απόφαση 112

Απόφαση 113

Απόφαση 114

Απόφαση 115

Απόφαση 116

Απόφαση 117

Απόφαση 118

Απόφαση 119

Απόφαση 120

Απόφαση 121

Απόφαση 122

Απόφαση 123

Απόφαση 124

Απόφαση 125

Απόφαση 126

Απόφαση 127

Απόφαση 128

Απόφαση 129

Απόφαση 130