Απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση του έργου Αποκομιδής Απορριμμάτων του ΔΛΤΜ

Πρόσκληση για απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση του έργου Αποκομιδής απορριμμάτων και υπηρεσιών καθαριότητας των λιμενικών ζωνών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, στις 21/05/2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου.

 

Όροι διαπραγμάτευσης