Ανακοίνωση Δ.Λ.Τ.Μ. για απομάκρυνση όλων των ρυμουλκούμενων τροχοφόρων (τρέιλερ)

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου και το Λιμεναρχείο Μυκόνου παρακαλούν τους κατόχους όλων των ρυμουλκούμενων τροχοφόρων (τρέιλερ) και των σκαφών αναψυχής να τα απομακρύνουν από την Μαρίνα του Τούρλου μέχρι και την Παρασκευή 21-04-23.

Με εκτίμηση

Η Διοίκηση του ΔΛΤΜ