Ανακοίνωση 07-10-2020

Τετάρτη,  07/10/2020

Μύκονος

MOSES: AutoMated Vessels and Supply Chain Optimisation for Sustainable Short Sea Shipping – Αυτοματοποιημένα πλοία και βελτιστοποίηση αλυσίδας εφοδιασμού για βιώσιμη ναυτιλία μικρών αποστάσεων

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου σε συνέχεια της συμμετοχή του στο έργο MOSES, θα ήθελε να σας προσκαλέσει στις τηλε-συναντήσεις (Workshops) που διοργανώνονται στον Πειραιά στις 08/10/20, 11:00-13:00 ώρα Ελλάδος και στην Βαλένθια στις 14/10/2011:00-13:00 ώρα Ελλάδος, αντίστοιχα, σχετικά με την καταγραφή των αναγκών όλων των λιμένων, όσων αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού εμπορευματοκιβωτίων αντιμετωπίζοντας προβλήματα  που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη λειτουργία μεγάλων πλοίων μεταφοράς.

 

Θεωρούμε άκρως σημαντική της συμμετοχή όλων των λιμένων της Ελλάδας, ιδιαίτερα των μικρών, ακόμη και αν δεν υπάρχουν σημεία εφοδιασμού εμπορευματοκιβωτίων στις εγκαταστάσεις τους.

 

Παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε τη δωρεάν εγγραφή σας στους παρακάτω συνδέσμους για τις αντίστοιχες τηλε-συναντήσεις (workshops).

 

Piraeus: https://www.eventbrite.com/e/piraeus-virtual-focus-groupworkshop-tickets-120723474161 , on 8/10/2020, 10.00-12.00 CEST

 

Valencia: https://www.eventbrite.com/e/valencia-virtual-focus-groupworkshop-tickets-121036045069 , on 14/10/2020, 10.00-12.00 CEST

 

Λίγα Λόγια για το Ευρωπαϊκό Έργο MOSES

Το MOSES είναι έργο έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020). Στο πλαίσιο του έργου συμμετέχουν 17 εταίροι από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ενίσχυση της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα. Η ομάδα του MOSES επιδιώκει να επιτύχει πέρα από την τεχνολογική εξέλιξη και την εφαρμοσμένη τεχνογνωσία επιτυγχάνοντας έναν στόχο που διαφορετικά θα ήταν ανέφικτος και αρκετά δαπανηρός σε επίπεδο μεμονωμένων προσπαθειών.

 

Το MOSES συντονίζεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και στοχεύει να ενισχύσει σημαντικά τη συνιστώσα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού εμπορευματοκιβωτίων αντιμετωπίζοντας προβλήματα  που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη λειτουργία μεγάλων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Το MOSES θα ακολουθήσει μια διπλή στρατηγική υλοποίησης, η οποία συνίσταται στη μείωση του συνολικού χρόνου για την προσόρμισηστα λιμάνια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-Tnetwork) και στην τόνωση της χρήσης υπηρεσιών τροφοδοσίας σε μικρά λιμάνια, τα οποία έχουν περιορισμένη ή καθόλου υποδομή για τη φορτοεκφόρτωση πλοίων.

 

Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο MOSES θα εφαρμόσει τις ακόλουθες καινοτομίες:

  1. Για το σκέλος των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, η σχεδίαση ενός καινοτόμου, υβριδικού ηλεκτρικού πλοίου τροφοδοσίας σχεδιασμένο να ταιριάζει με κυρίαρχες επιχειρηματικές προτάσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων.
  2. Για τις προβλήτες βαθέων υδάτων, η υιοθέτηση ενός αυτόνομου συστήματος ελιγμών και ελλιμενισμού πλοίων (MOSES AutoDock).
  • Μια πλατφόρμα ψηφιακής συνεργασίας (πλατφόρμα MOSES).

 

Η συνεισφορά του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου στο συνολικό έργο έγκειται στην αναγνώριση των αναγκών των τελικών χρηστών, οι οποίες θα συμβάλλουν στον καθορισμό των προδιαγραφών και απαιτήσεων των καινοτομιών του έργου. Επιπλέον, το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα συμβάλλει στον εντοπισμό βέλτιστων περιπτώσεων χρήσης των καινοτομιών του έργου, καθώς και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων και βιώσιμων επιχειρηματικών προτάσεων.

 

Επίσης, λόγω της μικτής χρήσης μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων του λιμένα του, το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα συμμετάσχει στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας, καθώς και στην ανάπτυξη ενός αυτόματου συστήματος χειρισμού ρυμουλκού.

 

Το MOSESείναι ένα φιλόδοξο έργο, το οποίο διαθέτει σημαντικό δυναμικό καινοτομίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην Ευρώπη. Οι δυνατότητές του για καινοτομία καλύπτουν τόσο τις πτυχές σχεδιασμού πλοίων, όσο και τα εργαλεία λογισμικού και τα συνοδευτικά μοντέλα διακυβέρνησης για τη βελτίωση των σχετικών διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Γεφυρώνοντας τομείς της επιστήμης, βιομηχανίας, ναυτιλίας, εφοδιαστικής και λειτουργίας λιμένων, το MOSES θα παρέχει ένα εύφορο έδαφος για την ανταλλαγή δεξιοτήτων και εξειδικευμένης γνώσης, ενθαρρύνοντας τη μεταφορά τεχνολογίας/τεχνογνωσίας και ενσωματώνοντας ουσιαστικές συνέργειες μεταξύ των εταίρων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:

Νικόλαος Χρ. Βαρδαλάχος

E-mail: nvardala@mykonosports.gr

Τηλ: +30 22890 28935

 

 

 

 

 

Διάρκεια: 1 Ιουλίου 2020–30 Ιουνίου 2023 (36 μήνες)
Συνολική Χρηματοδότηση: 8.122.150 Ευρώ
Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 8.122.150 Ευρώ
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 861678. The content of this document reflects only the authors’ view and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.
Συντονιστής: Καθ. ΝικόλαοςΒεντίκος,ΑναπληρωτήςΚαθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο(ΕΜΠ)
 

Κοινοπραξία:

1.     ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)

2.     ENGITEC SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED (ESI)

3.     CORE INNOVATION AND TECHNOLOGY OE (CORE)

4.     NEDERLANDSEORGANISATIEVOORTOEGEPASTNATUURWETENSCHAPPELIJKONDERZOEKTNO (TNO)

5.     STICHTINGMARITIEM RESEARCH INSTITUUT NEDERLAND (MARIN)

6.     ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΝΩΣΗΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝΚΑΙΠΛΟΙΩΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

7.     DANAOS SHIPPING COMPANY LIMITED (DANAOS)

8.     FUNDACION DE LA COMUNIDADVALENCIANA PARA LA INVESTIGACION,PROMOCION Y ESTUDIOSCOMERCIALES DE VALENCIAPORT (VPF)

9.     DNV GL HELLAS SA (DNVGL)

10.  ASTILLEROS DE SANTANDER SA (AST)

11.  PIRAEUS CONTAINER TERMINAL SINGLE MEMBER SA (PCT)

12.  ΔΗΜΟΤΙΚΟΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟΜΥΚΟΝΟΥ (MHM)

13.  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣΣΗΜΠΙΛΙΤΥΕΠΕ(SEAB)

14.  TRELLEBORG RIDDERKERK BV (TRELL)

15.  CIRCLE SPA (CIRCLE)

16.  MACGREGOR SWEDEN AB (MCGRSWE)

17.  PROZERO INTERNATIONAL APS (TUCO)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο παρακαλώ επικοινωνήστε με τους: Καθ. ΝικόλαοςΒεντίκος,ΑναπληρωτήςΚαθηγητής,Σχολή Ναυπηγών ΜηχανολόγωνΜηχανικών ΕΜΠ
Συντονιστής του Έργου

E-mail: niven@deslab.ntua.gr

Τηλ: +30 210 772 3563

 

Κα. ΕυαγγελίαΛάτσα, Διευθύνουσα σύμβουλος,SEAbilityLtd.,

Υπεύθυνη Εργασιών Διάχυσης και Προβολής του Έργου

Ε-mail: adm@seability.eu

Τηλ: +30 210 428 1870