ΑΔΑ: ΒΖΦΞΟΡ0Ρ-Ψ28 – Θέμα: Διενέργεια ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με ανοικτές προσφορές για την «Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυκόνου περιοχή Δηλιανών, έκτασης 60,00 τ.μ. με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως Αποχωρητηρίου».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/06/2015 11:03:32

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *