ΑΔΑ: ΒΖΑΘΟΡ0Ρ-Ω2Β – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο της Ζουγανέλης Χαραλαμπίας του Νικολάου, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ κλάδου ΥΕ Κλητήρα-Φύλακα

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/07/2015 11:23:48

Leave Comment