ΑΔΑ: ΒΤΣΓΟΡ0Ρ-Φ9Η – Θέμα: Περί της ανάθεσης εκπόνησης μελέτης για την «Ολοκλήρωση κτιρίων και υπαιθρίων χώρων του έργου διαμόρφωση χερσαίων χώρων παραπλεύρως παλαιού λιμένα Μυκόνου.»

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/06/2014 11:51:40

Leave Comment