ΑΔΑ: ΒΝΥΦΟΡ0Ρ-4Ι3 – Θέμα: Έγκριση ανανέωσης της συνδρομή στην νομική βάση πληροφοριών Νομοτέλεια της εταιρείας Νομική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ προϋπολογισμού 861,00 ευρώ με Απ’ Ευθείας Ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/07/2015 09:52:03

Leave Comment

Your email address will not be published.