ΑΔΑ: ΒΝ20ΟΡ0Ρ-ΝΗΓ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Δήλεια Τουριστικό Γραφείο Μον. ΕΠΕ για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/06/2015 08:44:40

Leave Comment