ΑΔΑ: ΒΛΩΝΟΡ0Ρ-Ζ20 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της Κοιν/ξιας Μυκόνου Δήλου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση οικίσκου στον νέο λιμένα Τούρλου Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/08/2013 10:46:20

Leave Comment