ΑΔΑ: ΒΛΩΝΟΡ0Ρ-ΣΧΘ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΥΝΕΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/08/2013 10:43:57

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *