ΑΔΑ: ΒΛΩΝΟΡ0Ρ-ΓΡΗ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Τζανή Φρατζέσκου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/08/2013 10:43:38

Leave Comment