ΑΔΑ: ΒΛΩΝΟΡ0Ρ-ΓΚΔ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της κας Στρουμπούλη Βασιλικής για την χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου παραδοσιακών προϊόντων στους λιμένες αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Μ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/08/2013 09:57:22

Leave Comment