ΑΔΑ: ΒΛΩΝΟΡ0Ρ-ΑΗΤ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Βερώνη Ιωάννη για την χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου στον Νέο λιμένα Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/08/2013 10:07:31

Leave Comment