ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΡ0Ρ-ΡΝ5 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Πανταζόπουλου Κων/νου για την υδροδότηση και ρευματοδότηση του Ρ/Κ MEGALOCHARI VII στην περιοχή SHENGEN

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/08/2013 14:49:44

Leave Comment