ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΡ0Ρ-Κ9Φ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΔΗΜ.ΜΑΝΕΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2013

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/08/2013 14:43:17

Leave Comment